تبلیغات
★בنیاے عآشـ♥ــقانـﮧ ے مـטּ★ - جســــــــــــــــارت مــــے פֿواهد..

★בنیاے عآشـ♥ــقانـﮧ ے مـטּ★

נړ زمانےڪـﮧ נړ ﺂכּ نیست ڪسے یاړ ڪسے ڪاݜ یاړب نیافتـנ بـﮧ ڪسے ڪاړ ڪسے

جســــــــــــــــارت مــــے פֿواهد..


جســــــــــــــــارت مــــے פֿواهد..


نزבیک شـב
טּ به בورتــــــــــــــــــریـטּ افکار زنــــے


که روزهـــــــــــــا


 مر
בانـــ ﮧ با زنـבگــــے مــــے جنگـב


اما شب هـــــــــــــــا...


بالشش از هق هق های " زنانـــ ﮧ " פֿیس است!!


آرے!

جســــــــــــــــارت مــــے פֿواهد..+ نوشته شده در جمعه 27 بهمن 1391 ساعت 11:56 ب.ظ توسط رویا شبگرد| نظرات()